Prima pagină   »  Comunicare   »  Noutăți
Noutăți
03.08.2020  
Lucrări de salubrizare a terenurilor aferente râului Nistru aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat Întreprinderea pentru silvicultură Orhei
Lucrări de salubrizare, Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru silvicultură Orhei
  
20.03.2019  
21 MARTIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂDURII
În contextul zilei internaționale a pădurii a fost organizată o întîlnire cu participanții Proiectul asociației EcoVisio, ”Exploratorii Pădurii”.Proiectul asociației EcoVisio, ”Exploratorii Pădurii”, urmărește să implice tinerii (12-16 ani) din satul Rîșcova, raionul Criuleni. Scopul întâlnirii a fost familiarizarea copiilor privind metodele de lucru folosite la gestionarea și conducerea a fondului forestier din Întreprinderea pentru silvicultură Orhei, identificarea speciilor de arbori și arbuști ce cresc în imediata apropiere din pădurea din satul Rîșcova, procedeele de regenerare a pădurii, rolul pădurii asupra mediului înconjurător.Întîlnirea a fost condusă de inginerul silvic șef Starodub Vitalie cu participarea inginerului regenerare a pădurii Covali Vasilii
  
   
12.09.2018  
Finala concursului Cel mai bun pădurar ediția 2018
De titlul „Cel mai bun pădurar" al anului 2018 s-a învrednicit reprezentantul întreprinderii silvo-cinegetice Strășeni - Veaceslav Struț. În rezultatul participării la ce-a de-a XX-ea ediție a concursului profesional pe locul, II s-au clasat reprezentanții întreprinderilor silvice Hîncești-Silva și Călărași, iar pe locul III reprezentantul direcției silvice Prahova. Reprezentanul Î.S Î.S Orhei Agachi Ștefan sa clasat pe locul 5.Totodată au fost acordate mențiuni, pentru: „Cel mai tănăr pădurar" -Andriuță Cornel, ÎS Sil-Răzeni; "Pentru serviciul îndelungat şi activitate impecabilă" - pădurarul Svistun Valeriu, RN „Pădurea Domnească"; "Dinastii de Silvicultori" - păduraul Baraghin Gheorghe, ÎS Comrat. Finaliștilor concursului le-au fost acordate diplome, medalii, premii bănești. seturi de cărți.La concurs au fost prezenți repezentanți ai Parlamentului, conducerea Agenției "Moldsilva", Federația Sindicatelor din Silvicultură "Sindsilva", reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.Prezent la eveniment, inginerul-șef silvic al Agenției ''Moldsilva'', Nicolae Munteanu, a susținut și apreciat interesul manifestat de către pădurari, în a participa cu atît de mare interes la aceasta competiție profesională. An de an, titlul obținut devine o onoare pentru cîștigător, deoarece conturează și mai mult responsabilitatea de a fi cel mai bun pădurar.Amintim că toți concurenții au fost supuși mai multor încercări, dintre care: proba scrisă test, studiu de caz (contravenții silvice); determinarea speciilor de arbori şi arbuşti forestieri după seminţe, frunze, puieți; așezarea lemnului de foc în stive, cubarea lemnului stivuit; determinarea speciilor de vînat după urme - recunoașterea cîntecului sau a altor sunete produse de către păsări (varianta audio) determinarea speciilor de arbori și arbuști forestieri după lemn și coajă.Menționăm că, concursul „Cel mai bun pădurar" ediția a XX-ea a fost organizată de Întreprinderea silvica Silva-Sud, Cahul și s-a desfășurat în localitatea Albota de Sus, raionul Taraclia și a întrunit 27 de participanți din Republica Moldova și România.
  
25.08.2017  
Concursul professional ,,Cel mai bun pădurar” ediția a XIX-a
Conform Hotărîrii Comune a administrației Agenției ,,Moldsilva” și Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor din Silvicultură din Republica Moldova în perioada 8 – 14 august 2017 în ocoale silvice subordinate Întreprinderii pentru Silvicultură Orhei s-a desfășurat faza I (nivel de ocol silvic) a Concursului professional ,,Cel mai bun pădurar” ediția a XIX-a, unde au fost desemnați cîștigătorii locurilor I, II și III. Pe data de 22 august 2017 s-a petrecut cea de a II-a fază a concursului (la nivel de Întreprindere), unde pe locul I-i s-a plasat dl Ilie Portărescu – pădurarul cantonului nr. 11, ocolului silvic Seliște.